Solenergi

Kort info om KDs politik rörande solenergi

Solenergi är en förnybar energikälla med potential att växa i betydelse. För att påskynda utbyggnaden av solel vill Kristdemokraterna se enkla regler för att sälja egenproducerad el till elnätet samt förkorta ledtiderna för myndighetsbeslut för storskaliga solcellsparker.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022