Föräldrastöd

Kort info om KDs politik rörande föräldrastöd

Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnets liv. Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Vi vill att förstagångsföräldrar ska få en familjerådgivningscheck för två besök som de kan nyttja om de vill. Vi vill utöka utbudet av föräldrautbildningar och göra det obligatorisk för kommunerna att erbjuda föräldrautbildningar, när barnen är små och under tonårstiden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022