Skuldsanering

Kort info om KDs politik rörande skuldsanering

Att hamna i överskuldsättning får inte bli ett livstidsfängelse. Kristdemokraterna anser att människor som av olika skäl fastnat i överskuldsättning måste få en rimlig chans att ta ansvar för sin ekonomi och starta om på nytt. Vi vill därför möjliggöra för fler att beviljas skuldsanering. Skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens behöver bli mindre strikt. Det behöver också införas ett negativt skälighetsrekvisit i skuldsaneringslagen, vilket skulle bli en villkorslättnad för den skuldsatte som ansöker om skuldsanering.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022