Jämställda pensioner

Kort info om KDs politik rörande jämställda pensioner

För att stärka framförallt kvinnors pensioner vill vi att premiepensionen automatiskt delas lika (om de inte begär något annat) mellan makar som har gemensamma barn under tolv år. Detta skulle kompensera kvinnorna som i genomsnitt har haft lägre lön och i högre utsträckning arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen. Vi slopar samtidigt den avgift som idag finns vid överföring av premiepension. Vi vill även utöka pensionsrätten för småbarnsföräldrar genom flera barnrättsår, från 4 till 5 år, i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2022