Östersjön

Kort info om KDs politik rörande Östersjön

Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med ett unikt ekosystem. Långsam vattenomsättning gör att kemikalier stannar kvar i stället för att rinna ut i angränsande vatten. Tillförseln av fosfor är ett av Östersjöns största problem, algblomningen anses bero på övergödning av fosfor och kväve. Kristdemokraterna vill därför ytterligare minska övergödningen bland annat genom att införa ett system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor. Strukturkalkning av åkermark bör utökas för att minska näringsläckaget. Det är viktigt att alla länder runt Östersjön minskar sina utsläpp, inte minst via avloppen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 september 2022