• Gårdsförsäljning

    Vi vill tillåta gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker inom ramen för alkoholmonopolet. För att det ska bli verklighet behöver en politisk lösning åstadkommas som innebär att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker tillåts inom ramen för ett bevarat alkoholmonopol.