Om Europasamarbetet

Kristdemokraterna vill ha ett smalare och vassare EU med tätare samarbete kring trygghet, miljö, migrations- och handelsfrågor.

Europeiska unionen var från början ett fredsprojekt som idag levererar frihet, fred, tillväxt och samförstånd varje dag, men samarbetet är utmanat av ett bristande stöd och förtroende hos ländernas invånare. Europasamarbetet växer och har idag inflytande i fler frågor än vad Kristdemokraterna anser att unionen ska ha. Detta skjuter bort besluten från invånarna i respektive land och skapar en misstänksamhet mot unionen.

Den inre marknaden måste utvecklas och frihandeln värnas, investeringsklimatet behöver stärkas och konkurrenskraften upprätthållas, gemensamma lösningar på migrationsområdet måste komma på plats. I en rad andra frågor kan EU behöva ta ett kliv tillbaka. Vi motsätter oss en allt mer överstatligt reglerad social- och arbetsmarknadspolitik.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 juli 2023