Jord & skogsbruk

Vi vill att jordbruket ska kunna förse hela Sverige med livsmedel. Idag är Sveriges självförsörjningsgrad alldeles för låg. Vi vill ge bönderna minskat regelkrångel och bättre ekonomiska förutsättningar. Det ökar också det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Kristdemokraterna föreslår:

Öka självförsörjningen

Sverige är idag allt för beroende av import för vår livsmedelsförsörjning. Vi behöver öka produktionen även i fredstid. För att åstadkomma detta måste lönsamheten i det svenska jordbruket stärkas.

Stoppa överanvändningen av antibiotika!

Två tredjedelar av all antibiotika som används i världen ges till djur. Detta påskyndar utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier, vilket leder till att antibiotikabehandling av människor inte längre fungerar. Tiotals miljoner människor kommer dö i sjukdomar som idag kan behandlas.

Minska regelkrånglet

Idag vaknar många svenska bönder med frågan ”Vilken regel kommer jag bryta mot idag?” Så kan vi inte ha det. Det behövs färre men tydliga regler för jordbruksnäringen.

Sänk dieselskatten för jordbruket

Idag betalar de svenska bönderna högre skatt på den diesel de använder än vad deras europeiska konkurrenter gör.

Bättre livsbetingelser på landsbygden

Vardagen måste fungera även på landsbygden. Då behövs inte minst fungerande bredband och tillgång till offentlig service. Som medborgare ska man också kunna lita på att polisen ingriper mot och utreder brott som begås, även på landsbygden. Näringslivets villkor på landsbygden behöver stärkas.

Värna äganderätten

Ansvarsfullt brukande av skog och andra resurser har skapat många av de natur- och kulturvärden som finns idag. Idag hotas äganderätten, inte minst av skogen. Kristdemokraterna vill stå upp för fortsatt enskilt ägande och brukande av skogen under frihet och ansvar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022