Miljö & energi

Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. Vi vill ha en ansvarsfull politik som brukar och respekterar vår naturmiljö med dess livsbetingelser för olika arter och som resurs för människan. Vi vill ställa om till en långsiktigt hållbar energiförsörjning, vilket bidrar till människors välfärd.

Kristdemokraterna föreslår:

Begränsa klimatförändringen

Kristdemokraterna vill på alla nivåer bidra till att uppfylla målet om att minska den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Exportera idéerna som fött svenska lösningar för fjärrvärme och avfallshantering så att fler länder kan reducera sina utsläpp.

Giftfri vardag

Vi vill öka möjligheterna för enskilda länder och för olika verksamhetsutövare för att fasa ut giftiga ämnen. Idag finns skadliga kemikalier i stor utsträckning i vardagliga produkter som kläder, elektronik och kosmetika. Det behövs ansträngningar för att ersätta dessa med bättre alternativ.

Skydda Östersjön

Östersjön är ett världsunikt bräckvattenhav med särskilt känsligt ekosystem. Därför föreslår vi ytterligare åtgärder för att skydda Östersjön, däribland stopp för utvinning av olja från havsbottnen. Övergödningen måste hindras genom bättre reningsmetoder i grannländerna och vi vill att Sverige ska hjälpa andra östersjöländer med detta.

Skärp straffen för miljöbrott

Trots att fängelse idag finns i straffskalan för miljöbrott är det ytterst sällan någon döms till sådant straff. Kristdemokraterna föreslår därför skärpta straff för grövre miljöbrott så att även fängelsestraff döms ut i praktiken. Därigenom kommer miljöbrott också prioriteras högre av åklagare.

Säkra vår elförsörjning

Vi ska ha 100 procent fossilfri energi. Sikta på 300 TWh för att vi ska kunna klara elektrifiering av fordonsflottan, digitalisering och klimatomställning av den tunga industrin. Livstidsförläng befintliga reaktorer och bygg ny kärnkraft så vi har en fossilfri baskraft som är oberoende av väder och planerbar. Värna både den storskaliga och småskaliga vattenkraften. Solkraft och vindkraft behöver också byggas ut men det ska ske med respekt för den lokala demokratin, därför ska det kommunala vetot behållas. Korta ledtiderna för att bygga ut elnätet för att undvika effektbrist.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022