Bostad

Idag är bostadskrisen ett faktum och är ett enormt problem för väldigt breda grupper i samhället. Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en plats att kalla sitt hem. Det är där man känner trygghet. Kristdemokraterna är beredda att ta de beslut som krävs för att fler ska få någonstans att bo.

Kristdemokraterna föreslår:

Åtgärder för en rörligare bostadsmarknad

Idag gör flyttskatter och amorteringskrav att många drar sig för att byta bostad. Äldre blir kvar i för stora hus, barnfamiljer bor trångt, studenter tvingas välja bort studieorter och nyanlända har ingenstans att flytta till sin första bostad. Vi vill att taket för uppskov på reavinstskatten tas bort om man köper ny bostad. På så sätt tvingas inte vinsten vid försäljningen fram till beskattning, vilket innebär att en stor del av den bristande rörligheten som orsakas av skatter vid flytt kan elimineras. Amorteringskraven ska reduceras kraftigt.

Gör det möjligt för fler att kunna äga sina hem

Kristdemokraterna vill att det ska vara möjligt att ta steget till den ägda bostadsmarknaden. Med inspiration från egnahemsbostäderna vill vi att folk med vanliga inkomster ska kunna bygga hem med hjälp av startlån, bosparande och förändrade regler för tomträtter.

Mindre krångel för privatpersoner

Det finns anledning att ifrågasätta om det är rimligt att ställa samma krav på familjen som ska bygga ut sin egen villa som på byggföretag som bygger hus åt andra människor. Attefallshuset behöver följas av fler bygglovsbefriade åtgärder. Detaljplaner i kommuner behöver också göras mer tillåtande så att hus kan byggas ut eller delas upp, garage bonas till bostäder, och att kunna använda tomtytan för fler bostäder. Det ger hem för fler.

Gör det enklare att bygga

Med regelförenklingar och bättre planprocess kan bostadsproduktionen öka. Idag tar det alltför lång tid från idé till färdigställt hus. Detta fördyrar och spär på bostadsbristen. Bland våra regelförenklingsförslag finns begränsningar av överklagandemöjligheterna, privat initiativrätt, ett omreglerat lantmäteri och digitaliserade planarbetesförutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 augusti 2022