Kommunikationer & IT

Vi vill ha goda transport- och kommunikationsmöjligheter över hela Sverige. Vi vill förbättra människors vardag, exempelvis genom ett säkert heltäckande vägnät i hela Sverige, bättre cykelvägar och god kollektivtrafik i städerna.

Kristdemokraterna föreslår:

Framtidens fordon

Bilen är ett redskap för frihet och har stor flexibilitet, tillgänglighet och räckvidd som transportslag. Som tranportsslag bär den också sina kostnader utan att subventioneras. I framtiden kommer allt fler fordon att vara självkörande och gå på el. Sverige har många företag som driver på utvecklingen, exempelvis Volvo och Scania. Men det krävs mer. Vi vill ha en strategi för både självstyrande fordon och elfordon och stärka laddningsinfrastrukturen för både personbilar och lastbilar. Vi vill också skapa elmotorvägar för lastbilar.

Framtidens järnväg

Järnvägsresandet ökar i Sverige, främst regionalt. Vi vill tillåta längre och tyngre godståg för effektivare transporter. För att klara framtidens trafik vill vi prioritera en fortsatt upprustning av befintliga järnvägar, samt utbyggnad av nya sträckor som behövs för att öka kapaciteten och funktionaliteten i det svenska järnvägsnätet. Planeringen av nya stambanor för höghastighetståg är dock ett kontraproduktivt förslag som riskerar sluka alla tillgängliga resurser och bör därför avbrytas.

Säkrare trafik genom bra utbildning och nolltolerans mot alkohol

Kristdemokraterna vill införa alkobommar i hamnar, förbjuda “eftersupning”, alltså straffa personer som påstår sig ha druckit alkohol efter en olycka, utreda alkolås i alla nya bilar, ha alkotester för piloter och annan flygpersonal och höja straffet för grovt rattfylleri. För trafiksäkerhetens skull vill vi också ta krafttag mot de illegala körskolorna som breder ut sig i landet. Hastighetsbegränsningar på vägarna bör differentieras utifrån dynamiska förhållanden som väder och användning, bruket av digitala skyltar som reglerar detta bör därför öka.

Gör flygtrafiken fossilfri

Flyget i Sverige är en del av vår kollektivtrafik, till 2040 ska den vara klimatneutral. Satsningar ska genomföras på biobränsle för flyget och på elflyg. Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas. Sverige ska ta ledartröjan för att omförhandla de internationella avtal och konventioner som sätter stopp för beskattning av flygbränsle. De regionala flygplatserna ska värnas. Kommuner och regioner bör ha möjlighet att upphandla regional flygtrafik.

Bredband för alla

Bredband är av yttersta vikt för alla. Det behövs för att företag ska kunna verka i hela landet och för att privatpersoner ska kunna hålla kontakten med sin nära och kära. Tyvärr är tillgången till bredband mycket ojämnt fördelad i Sverige. Kristdemokraterna vill fortsätta satsningen på bredbandskoordinatorer och ändra kommunallagen så bredband kan säljas över kommungränser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022