Ekonomi & skatter

Skatterna är för höga i Sverige. Kristdemokraterna vill se lägre skatter på arbete och pension för att fler ska få behålla mer av sina inkomster. Därför föreslår vi en bred skattelättnad för alla, dubbelt jobbskatteavdrag för bland annat de som står långt från arbetsmarknaden och att skillnaden i skatt mellan pension och arbete tas bort.

Kristdemokraterna föreslår:

Slopa pensionärsskatten

Vi vill stänga skattegapet mellan pensionärer och löntagare och slopa den så kallade pensionärsskatten. Pension är uppskjuten lön. Det är inte rimligt att personer som arbetat ett helt liv ska behöva betala mer i skatt när de går i pension än de som jobbar idag.

Jobbskatteavdrag för föräldrar

För att stärka barnfamiljerna vill vi införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

Bred skattesänkning för alla

Den breda skattesänkningen innebär upp till 200 kr i månaden i sänkt skatt. För att göra det mer lönsamt att arbeta och att ha arbetat är skattesänkningen konstruerad så att de som jobbar och de som är pensionärer får dubbelt så stor skattelättnad som de som har försäkringsinkomster.

Mer lönsamt att utbilda sig

För många betalar statlig inkomstskatt. Fyra av tio barnmorskor och poliser berörs av förändringar i statlig inkomstskatt. Dessutom avtrappas jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kr i månaden. Det gör att det lönar sig dåligt att utbilda sig och ta extra ansvar på jobbet. Därför höjer vi brytpunkten i den statliga inkomstskatten 2019 och trappar upp satsningen kommande år. Det gör att betydligt färre behöver betala statlig skatt.
Vi återställer även jobbskatteavdraget som regeringen trappar av för de som tjänar över 50 000 kronor i månaden.

Återinför gåvoskatteavdraget

Vi anser att civilsamhället spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen och vill se till att det har de ekonomiska förutsättningarna för att fungera och utvecklas. Därför vill vi återinföra gåvoskatteavdraget och ta bort ansöknings- och årsavgifterna för organisationer som tar emot gåvor.

Bättre regler för personaloptioner

Vi föreslår mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag. Många småföretagare jobbar långa timmar med låg lön i början. Därför har de sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill vi göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2022