Ekonomi & skatter

Skatterna är för höga i Sverige. Kristdemokraterna vill se lägre skatter på arbete och pension för att fler ska få behålla mer av sina inkomster. Därför föreslår vi en bred skattelättnad för alla, dubbelt jobbskatteavdrag för bland annat de som står långt från arbetsmarknaden och att skillnaden i skatt mellan pension och arbete tas bort.

Kristdemokraterna föreslår:

Jobbskatteavdrag för föräldrar

För att stärka barnfamiljerna vill vi införa ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per månad och hushåll. För föräldrar med barn 0–3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

Bred skattesänkning för alla

Den breda skattesänkningen innebär upp till 200 kr i månaden i sänkt skatt. För att göra det mer lönsamt att arbeta och att ha arbetat är skattesänkningen konstruerad så att de som jobbar och de som är pensionärer får dubbelt så stor skattelättnad som de som har försäkringsinkomster.

Mer lönsamt att utbilda sig

För många betalar statlig inkomstskatt. Fyra av tio barnmorskor och poliser berörs av förändringar i statlig inkomstskatt. Dessutom avtrappas jobbskatteavdraget för inkomster över 50 000 kr i månaden. Det gör att det lönar sig dåligt att utbilda sig och ta extra ansvar på jobbet. Därför höjer vi brytpunkten i den statliga inkomstskatten 2019 och trappar upp satsningen kommande år. Det gör att betydligt färre behöver betala statlig skatt.
Vi återställer även jobbskatteavdraget som regeringen trappar av för de som tjänar över 50 000 kronor i månaden.

Bättre regler för personaloptioner

Vi föreslår mer konkurrenskraftiga skatter på delägarskap för nyckelpersoner i växande företag. Många småföretagare jobbar långa timmar med låg lön i början. Därför har de sällan möjlighet att erbjuda marknadsmässiga löner till nyckelpersoner. För att underlätta för små företags rekrytering av kompetent arbetskraft vill vi göra det enklare och mer konkurrenskraftigt att erbjuda anställda incitamentsprogram och delägarskap.

Stödpaket för el

Kristdemokraterna föreslår ett stödpaket för att på kort sikt kunna stötta elpristyngda hushåll med upp till 21 500 kr/år, eller 5000 kr/mån under vintermånaderna. Det gör vi genom att ta bort momsen under fyra månader (december till mars). Vi vill också sänka energiskatten på el med 10 öre när priserna överstiger snittpriset föregående fem år.

Incitament för god offentlig hushållning

Det är avgörande för kommunsektorn att det statliga styrsystemet främjar en god hushållning. Effektivitet och ändamålsenlighet är därför viktiga parametrar när reformer och riktlinjer beslutas. KD anser att prestationsbaserade ersättningar, som överlåter åt regioner och kommuner att själva välja lämpliga metoder att uppnå vissa bestämda mål, är exempel på god statlig styrning. Ett annat exempel är vårt förslag om kommunal skattebroms, där kommuner som höjer skatten bör få sänkt statsbidrag, där syftet är att få stopp på slöseri med skattepengar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 augusti 2022