• Familj

  Familjen är den viktigaste gemenskapen. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Vi vet samtidigt att barn och unga mår allt sämre i dag. En viktig del i att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga är att stödja familjen. Kristdemokraterna vill stödja och förvalta de värden och förutsättningar som bidrar till att familjen kan fungera.

  Kristdemokraterna föreslår:

  • Jobbskatteavdrag för föräldrar

  Många familjer har fått det ekonomiskt bättre. Men jämfört med hushåll utan barn har barnfamiljer halkat efter i inkomstförbättring. För att stärka barnfamiljerna föreslår vi ett jobbskatteavdrag för föräldrar på 500 kronor per förälder och månad. I ett hushåll där två föräldrar/vårdnadshavare arbetar blir skattesänkningen 1000 kr per månad. För föräldrar med barn 0-3 år gäller avdraget även för andra inkomster, så som föräldrapenning eller a-kassa.

  • Barnomsorgspeng

  Kristdemokraterna vill att det ska finnas möjlighet för föräldrar att få barnomsorgspeng för omsorg om enbart egna barn i hemmet. Barnomsorgspengen ska uppgå till 6 000 kronor per barn och månad och betraktas som inkomst och vara skattepliktig.

  • Flexibel föräldraförsäkring

  Föräldrar ska fritt få överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Det ska även gå att överlåta dagar till närstående, som en mormor eller en bonuspappa. Vi vill inte tvångskvotera dagarna mellan föräldrarna och på så vis inskränka familjers frihet att själva styra över sin vardag. Vi vill även att föräldrarledigas inkomst skyddas under tre år.

  • Höjt bostadsbidrag

  För att stötta de sämst ställda barnfamiljerna vill kristdemokraterna höja barndelen i bostadsbidraget med 350 kr för familjer med ett barn, 425 kr för familjer med två barn och 600 kr för familjer med tre barn.

  • Mindre barngrupper

  Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara. Statsbidraget till skolverket förändras så att målet om högst tolv barn i småbarnsgrupperna kan uppnås och att de kommuner som uppnått, eller visar att de arbetar mot, detta mål får del av satsningen. Vi satsar 250 miljoner kronor per år för detta ändamål. Förslaget finansieras genom höjd maxtaxa. Kommunerna ska också bli skyldiga att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som önskar det.

  • Föräldrastöd och familjerådgivning

  Det offentliga ska inte ta över föräldrarnas roll. Däremot ska det offentliga erbjuda stöd och hjälp i föräldrarnas viktiga uppgift. Förstagångsföräldrar ska erbjudas en gratischeck till familjerådgivningen som de kan nyttja om de vill.


  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/httpd/vhosts/kristdemokraterna.se/httpdocs/application/wp-content/themes/wasabiweb/page.php on line 98