Partistyrelsen

Partistyrelsen är partiets högsta beslutande organ när riksting eller partifullmäktige inte är samlat. Partistyrelsen består av ordförande, förste och andre vice ordförande vilka utgör partipresidium. Fjorton(14) övriga ledamöter och sju (7) ersättare samt ordförandena i de associerade förbunden och en ersättare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2022