Företrädare

Louise Hammargren

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice förbundsordförande