Företrädare

Louise Hammargren

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare