Företrädare

Bild på Lars-Erik Olofsson

Lars-Erik Olofsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, vice ordf.
  • Regionråd
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Gruppledare KD Region Jämtland Härjedalen

Ledamot i regionstyrelse och regionfullmäktige Region Jämtland Härjedalen