Kommun- och regionpolitiska rådet

KRP har till uppgift att samordna det kommun- och regionpolitiska arbetet för partiet. Har ansvar för central utbildning av ledande kommun- och regionpolitiker, vara en resurs för regionala råd och regionala utbildningar, samråda och utveckla kontakter med partiorganisationen, riksdagen och presentera underlag och riktlinjer för lokala och regionala ageranden.

Ordförande
Bengt Germundsson
KS-ordförande, Markaryd
Inriktning på kommunövergripande frågor, ekonomi, näringsliv
070-209 04 85
bengt.germundsson@kristdemokraterna.se

Vice ordf
Maria Nilsson, Västra Götaland

Ledamöter
Björn-Ove Björk, Region Uppsala län
Hans Jarstig, Habo
Marcus Jonsson, Sundbyberg
Veronica Kerr, Umeå
Sara Lidqvist, Region Gotland
Anders Lundström, Helsingborg
Erik Nilsson, Karlstad

Handläggare för KRP
Mattias Grängzell Organisationssekreterare
mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

Jan Fjellstedt Kommunpolitisk sakkunnig
jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se

Representation inom SKR

Kristdemokratisk representation inom Sveriges Kommuner och Regioner SKR
Kristdemokraterna ingår tillsammans med övriga Allianspartier i majoriteten inom SKR. Partiets ledamöter inom de olika områdena är experter som Du som kommun- och regionpolitiker kan vända dig till om du önskar råd och underlag för agerande.

Anders Sellström (förhandling)

Andreas Sturesson (tillväxt)

Annelie Sundling (revision)

Anniki Oscarsson (samhällsbyggnad)

Bechet Barsom (tillväxt)

Bengt Germundsson (styrelse/AU)

Betty-Ann Nilsson (utbildning)

Birgitta Sacredus (EU)

Conny Brännberg (Kultur)

Désirée Pethrus (styrelsen)

Elisabeth Kihlström (Kultur)

Ella Kardemark (social)

Eva-Britt Sjöberg (social)

Jan Utbult (samhällsbyggnad)

Jimmy Loord (sjukvårddel.)

Jonas Segersam (Utbildning)

Karl Henriksson (demokrati)

Lars Thunberg (vård äldreomsorg)

Liselott Fager (valnämnd)

Liza-Maria Norlin (e-samhället)

Malin Gabrielsson (sjukvårddel.)

Mia Frisk (vård äldreomsorg)

Två tillfälliga beredningar hos SKR där vi har representation:

Per Einarsson (postpandemin)

Linnéa Haggren (hållbar omställning)

Handläggare för SKR-gruppen
Mattias Grängzell Organisationssekreterare
mattias.grangzell@kristdemokraterna.se

Jan Fjellstedt Kommunpolitisk sakkunnig
jan.fjellstedt@kristdemokraterna.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2023