Företrädare

Nike Örbrink

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • 2:e vice partidistriktsordförande