Företrädare

Peter Anton Otto Ludwig

Uppdrag

  • Överförmyndarnämnd, ersättare