Företrädare

Tommy Emterby

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, vice ordf.
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare