Företrädare

Johan Lokander

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Gymnasie, vice ordf.
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot