Företrädare

Ricardo Chavez Avelar

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Politisk sekr., kommun
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Ombudsman, partidistrikt
  • 1:e vice partiavdelningsordförande