Företrädare

Jennie Lundquist

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot