Företrädare

Samuel Klippfalk

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Patient/förtr.nämnd, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf.
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot