Företrädare

Bild på Malin Silén

Malin Silén

Uppdrag

  • Kultur/utbildn/fh-skol, ledamot
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Organisationssekreterare Kristdemokraterna i Örebro län