Företrädare

Carl-Johan Schiller

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot