Företrädare

Joakim Widell

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Politisk sekr., kommun
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Ombudsman, partidistrikt