Företrädare

Tommy Karl Roland Hamnert

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot