Företrädare

Maria Lundin

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot