Företrädare

Sten-Eric Lager

Uppdrag

  • Stadsplan, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot