Företrädare

Britt-Marie Söderberg

Uppdrag

  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare