Företrädare

Maj Henningsson

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare