Företrädare

Lars Lundqvist

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionråd
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot