Företrädare

Åsa Alanentalo

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot