Företrädare

Zimon Brohede

Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot