Företrädare

Jonas Hansen

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot