Företrädare

Maivor Adolfsson

Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot