Företrädare

Björn Junaeus

Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ersätt.