Företrädare

Bengt-Åke Svahn

Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Valnämnd, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande