Företrädare

Leif Brohede

Uppdrag

  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot