Företrädare

Tommy Larsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot