Företrädare

Tommy Larsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot