Företrädare

Anders Bengtsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunalråd
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot