Företrädare

Inga Davisson

Uppdrag

  • Valnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot