Företrädare

Bild på Maria Nilsson

Maria Nilsson

Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Bolagsstyrelse, landst./region, v.ordf.
  • Kommun, regionpolitiska rådet 1:e v.ordf
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot

Efter valet 2022 är mina uppdrag:

Regionfullmäktige ledamot
2:e vice ordf Folkhälso nämnden DRN Norra
Regionteater Väst ledamot

KRP vice ordförande