Företrädare

Karl-Gustav Kyrk

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot