Företrädare

Kent Hiding

Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot