Företrädare

Annika Jakobsson

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Valnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot