Företrädare

Christina Selder

Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot