Företrädare

Åsa-Lena Vestling

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot