Företrädare

Gunilla Lindkvist

Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare